Kontakt

Kontaktpersoner

Ulf Nilsson – VD –  ulf@grafiten.se

Jörgen Söder – Förvaltare – jorgen@jnp.nu

  • Ulrika Andersson – Ekonomiansvarig
  • Jonny Apell – Fastighetsskötare
  • Peter Johansson – Fastighetstekniker